Hoppa till innehåll

Bokningsvillkor

Dubbel8 är ett initiativ som startades sommaren 2020 och drivs som en bifirma till Nedge AB (org.nr. 559044-7396). Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Nedge AB (”Dubbel8″, “vi” eller “vår”) och den som närvarar (”deltagaren” eller ”du”) vid en av Dubbel8 anordnad aktivitet eller kurs (“evenemang”).

Betalning

Kostnaden för evenemanget ges antingen genom offert eller prisangivelse på vår hemsida. Betalning skall vara Dubbel8 tillhanda senast 14 dagar efter avslutat evenemang. Den som anmäler fler än sig själv till ett evenemang är även betalningsskyldig för de övriga deltagarna.

Ansvar

Deltagaren ansvarar själv för att ha en giltig olycksfallsförsäkring som täcker klättring. Teckna Svenska Klätterförbundets medlemsförsäkring (Folksam K61940, kat 1) genom att gå med i din lokala klätterklubb i god tid innan evenemanget.

Dubbel8 ansvarar inte för deltagares kläder värdesaker i anslutning till evenemanget. Skador som uppkommer på Dubbel8s utrustning som används under evenemanget står Dubbel8 för, förutsatt att deltagaren inte är grovt oaktsam och därmed orsakar skada på utrustning. Dubbel8 förbehåller sig rätten att avgöra vad som kan ses som grov oaktsamhet och vilken ersättning som skall utgå för skadad utrustning.

All klättring sker på eget ansvar. Vi ansvarar för att utrustning som används har kontrollerats tar inför varje evenemang fram en säkerhetsplan för att förebygga olyckor, i enlighet med produktsäkerhetslagen (PSL).

Minderåriga endast i målsmans sällskap. Målsman ansvarar för den minderårige. Åldersgräns för samtliga evenemang är 13 år.

Avbokning

Bokning är bindande först när Dubbel8 i samråd med deltagaren har bekräftat vilka som ska delta vid evenemanget och skickat en digital bokningsbekräftelse.

Avbokning måste ske senast 72 timmar innan evenemangets annonserade starttid, annars är deltagaren skyldig att betala halva kostnaden för evenemanget. Vid sjukdom som uppstår inom 48 timmar innan evenemangets starttid måste styrkas med läkarintyg för att halva kostnaden inte ska debiteras. Vid utebliven närvaro utan avbokning debiteras hela kostnaden.

Evenemang genomförs i alla väder med undantag för åskväder eller när det föreligger risk för liv eller egendom. Dubbel8 förbehåller sig rätten att avgöra ovanstående.

Avbokning görs mailledes till hej@dubbel8.se.